07 Temmuz 2006

DPİD ve Online Marketing

Geleneksel pazarlama iletişimi yaklaşımlarının dışında kalan stratejiler ve yöntemlerin pazarlama bütçelerinden aldıkları pay her geçen gün artıyor, alternatif mecraların kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Bu gelişmeye paralel olarak pazarlama hizmetleri sektöründe birbirinden çok farklı uzmanlık alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler doğuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişen bu sektöre yön verecek bir meslek örgütünün olmaması uzun zamandır bir eksiklik olarak hissediliyordu ... ve Eylül 2005'te DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) kuruldu.

Yukarıda www.dpid.org.tr sitesinde yazıldığı şekilde tanıttığım dernek çalıştığım firmaya da katılması yönünde teklif getirdi. Açıkçası, interaktif ajans olarak kendimi bu oluşumda çok da rahat hissetmeyeceğimi ajans başkanına ilettim. Amaçlarını aşağıdaki şekilde tanımlayan DPİD, bana göre çok güzel bir vizyon ve misyonla hareket ediyor. Ancak "online marketing" veya bir başka deyişle "interaktif marketing" kapsama alanı dışında kalıyor...

  • Sektör içi iletişimi güçlendirmek, hizmet sağlayan ve hizmet alanlar arasında sağlıklı bilgi akışı kurmak
  • Sektöre vizyon kazandırmak, itibarını yükseltmek
  • Sektörün sorunları için çözüm üretmek
  • Sektörü ilgilendiren konularda yasal ve idari mevzuatı takibetmek, gerekli değişiklikler için çalışmak, ilgili mercilerle görüşmek
  • Hizmet kalitesini yükseltmek için her kademeye yönelik eğitimler vermek
  • Hizmet standartlarını ve etik kuralları oluşturmak ve bunlara uyulmasını takibetmek
  • Haksız rekabete, kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadele etmek
  • Hizmet alan ve hizmet veren arasındaki ilişkilere düzen getirmek, fiyatları belirleyen kriterleri oluşturmak

Peki biz interaktif ajanslar ne yapacağız? Üstelik bizim aslanlar gibi bir yarışmamız bile var! Altın Örümcek...

Üniversitelerde insan kaynağımızın yetiştiği bir sürü bölüm var. Bunlara kim yol gösterecek?

Bu sektörü kim regüle edecek? Yakında!.. Çok yakında ;)

Hiç yorum yok: