27 Temmuz 2006

Altın Örümcek Heyecanı Başladı !

Biraz gecikmiş olsa da Türkiye'nin Web Oscarları olarak adlandırabileceğimiz Altın Örümcek 2006 için start verildi.

Sponsorlar olarak DorukNet ve Microsoft şu aralar adil ve konusuna hakim bir jüri oluşturmak için çalışmakta. Jüri üyesi olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen Altın Örümcek web sitesini ziyaret edin. Muhtemelen Sonbahar gibi organize edilebilecek Altın Örümcek 2006 hakkında updateleri ara ara yazıyor olacağım.

Herkese başarılar...

14 Temmuz 2006

SMS Trendini Sürüdürüyor! What's Next?

Clickatell'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, iş dünyasının liderleri kısa mesaj servisini (SMS), müşteri hizmetleri, pazarlama, iş devamlılığı ve acil durum yönetimi alanlarında kritik bir araç olarak kullanmaya başladılar.

Araştırmaya göre SMS'in kritik bir iş aracı haline gelmesinin nedenlerinin başında, müşterilere her yerden anında ulaşabilmek ve servisin düşük maliyeti geliyor. Araştırmaya katılan 450 CEO ve CMO'nun %70'i SMS'i işlerini desteklemek için kullanırken, büyük çoğunluğu bu servisten müşteri hizmetleri alanında yararlanıyorlar. Ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde ve farklı sektörlerinde pazarlamadan operasyon ve BT'ye farklı görev ve sorumluluklara sahip olan katılımcıların büyük çoğunluğu (%83), SMS'in çeşitli uyarı ve hatırlatma mesajlarını göndermek için en geçerli yöntemlerden biri olduğunu belirtiyorlar. Araştırmaya göre, mobil mesajlaşma 2007'de daha da yaygınlaşacak. Araştırmaya katılanların yarısı şirketlerinde SMS'i 2005 yılından beri kullanıyorlar. Katılımcıların tamamı, SMS daha etkin şekilde kullanıldığı taktirde, bundan en büyük faydanın müşteri hizmetleri alanında elde edileceğinde hemfikir. Asya-Pasifik bölgesindeki katılımcılar, en büyük ikinci potansiyel alanın pazarlama programları olduğunu düşünürken, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki şirket yöneticileri, iş sürekliliğinin ikinci kullanım alanını oluşturacağını düşünüyorlar. (haber: http://www.hurriyet.com.tr/teknonet/4751986.asp?gid=58 )

Bana ne peki? SMS, özellikle Türkiye gibi marketlerde, kampanyalar başta olmak üzere sıkça kullanılan bir pazarlama aracı. Fakat ben mevcut trendin bu şekilde devam etmeyeceğine, etememesine inananlardan biriyim. Şöyle ki; - Neden bir kampanyaya katılmak için para vermeliyim? - Neden katıldığım numara daha sonraki süreçlerde beni SMS duyuru/reklam bombardımanı için kullanılsın? - Neden kampanyayı düzenleyen marka katılımcıları ile 18 karakterlik bir mesajla iletişim kurmaya zorlansın?

What's Next? Entegre İletişim Çalışması yapılan (İnternet/SMS/Radyo vb) ve Online-Offline karması bir faydayı içinde barındıran, iyi kurgulanmış, hedef kitleyi "olayın" içine alacak kampanyalar yapılacak. Bekleyiniz... çok yakında ;)

07 Temmuz 2006

DPİD ve Online Marketing

Geleneksel pazarlama iletişimi yaklaşımlarının dışında kalan stratejiler ve yöntemlerin pazarlama bütçelerinden aldıkları pay her geçen gün artıyor, alternatif mecraların kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Bu gelişmeye paralel olarak pazarlama hizmetleri sektöründe birbirinden çok farklı uzmanlık alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler doğuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişen bu sektöre yön verecek bir meslek örgütünün olmaması uzun zamandır bir eksiklik olarak hissediliyordu ... ve Eylül 2005'te DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) kuruldu.

Yukarıda www.dpid.org.tr sitesinde yazıldığı şekilde tanıttığım dernek çalıştığım firmaya da katılması yönünde teklif getirdi. Açıkçası, interaktif ajans olarak kendimi bu oluşumda çok da rahat hissetmeyeceğimi ajans başkanına ilettim. Amaçlarını aşağıdaki şekilde tanımlayan DPİD, bana göre çok güzel bir vizyon ve misyonla hareket ediyor. Ancak "online marketing" veya bir başka deyişle "interaktif marketing" kapsama alanı dışında kalıyor...

  • Sektör içi iletişimi güçlendirmek, hizmet sağlayan ve hizmet alanlar arasında sağlıklı bilgi akışı kurmak
  • Sektöre vizyon kazandırmak, itibarını yükseltmek
  • Sektörün sorunları için çözüm üretmek
  • Sektörü ilgilendiren konularda yasal ve idari mevzuatı takibetmek, gerekli değişiklikler için çalışmak, ilgili mercilerle görüşmek
  • Hizmet kalitesini yükseltmek için her kademeye yönelik eğitimler vermek
  • Hizmet standartlarını ve etik kuralları oluşturmak ve bunlara uyulmasını takibetmek
  • Haksız rekabete, kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadele etmek
  • Hizmet alan ve hizmet veren arasındaki ilişkilere düzen getirmek, fiyatları belirleyen kriterleri oluşturmak

Peki biz interaktif ajanslar ne yapacağız? Üstelik bizim aslanlar gibi bir yarışmamız bile var! Altın Örümcek...

Üniversitelerde insan kaynağımızın yetiştiği bir sürü bölüm var. Bunlara kim yol gösterecek?

Bu sektörü kim regüle edecek? Yakında!.. Çok yakında ;)