31 Mayıs 2006

AB-ABD arasında ‘kişisel veri’ krizi (Bölüm II)

AB Adalet Divanı, Avrupalı uçak şirketlerinin yolcuların kişisel bilgilerini ABD’li yetkililerle paylaşmasını öngören anlaşmayı iptal etti. 
  
AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren havayolu şirketleri ile ABD hükümeti arasında yapılan anlaşmada, uçak Avrupa’dan havalandığında yolcuların kişisel bilgileri ABD’li yetkililere bildirmesi öngörülüyordu. Yolcuların kimlik verileri arasında ad, soyad, adres ve kredi kartı bilgileri bulunuyor. 
 
BİLGİLERİN SUİSTİMALİ RİSKİ 

Avrupa Parlamentosu, ABD’nin kimlik verileri için gösterdiği ısrara, bilgilerin yerinde kullanılacağının garantisi olmadığı savıyla karşı çıkıyor. ABD hükümeti kişisel verilerden terörle mücadelede yararlanılacağını iddia ederken, AB Adalet Divanı ise bu verilerin suistimal edilebileceğini vurguluyor. Bu konuda esas karar makamı olan Avrupa Parlamentosu, nihai karar için Avrupa Birliği Adalet Divanı’na müracaat etmişti. 
 
AB ADALET DİVANI: TALEBİN HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Avrupa Adalet Divanı, ABD’nin talebinin hukuki bir dayanağının olmadığına hükmetti. Divan, Avrupalı şirketlere söz konusu anlaşmaya uyan yeni bir hukuk çerçevesi oluşturmaları için ek süre verdi. Divan, güvenlik amaçlı toplanan verilerin el değiştirmesinde bir sorun olmadığını, ancak ticari amaçlı toplanmış bilgilerin el değiştirmesinin ayrı bir hukuki düzenleme gerektireceğine karar verdi.

ABD TÜM YOLCULARI ‘TANIYACAK’ 

Washington hükümetinin bir yandan kişisel bilgilerin teslim edilmesine yönelik ısrarı sürerken, diğer yandan da bu bilgileri vermeyen havayolu şirketlerine ceza verilmesi ve iniş haklarının iptali gibi yaptırımlar koyacağı açıklandı. ABD’li yetkililer ayrıca, kişisel bilgilerin verilmemesi halinde yolcuların saatlerce kontrolden geçirileceği uyarısını dile getiriyor. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD havalimanlarındaki güvenliği artırmıştı.

Hiç yorum yok: