17 September 2006

Borga Dinçler @ YTU Marketing Class

Google'da bloglarımın arama sonuçlarımı araştırıken 17 Mart 2006 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi - İletişim Tasarımı Bölümünde gerçekleştirdiğim sunuma rastladım...

Hoşuma gitti! :)

Meraklısına; YTU Mktg Class Sunum

No comments: