23 June 2006

Değişim Kaçınılmaz...

İnteraktif Ajansımız yeni yapılanmaya gidiyor...

Hayatımıza yeni iş süreçleri ve pozisyonlar duhul ediyor! Artık "Account Manager"larımız olacak, işleri production değil hakikaten management olacak. Tüm production sürecinin başına gelecek bir "Producer" var. Enteresan işler bunlar, zaman ve emek isteyen konular.

Peki biz kafayı mı yedik? Rahatımızı huzurumuzu bozup bu işlere kalkıştık?

Yooo... amaç daha efektif ve optimum çalışacak bir üretim ekibimizin olması ve ajansımızın focusunu "production"dan "marketing"e kaydırmak.

Du bakalım nolcak :)

No comments: